miercuri, 24 septembrie 2014

Comitetul Director al SCMD este convocat joi, 02.10.2014, ora 11.00CONVOCATOR
Data: In ziua de   joi, 02.10.2013     ora   11.00   se convoaca sedinta Comitetului Director.      
Loc de desfasurare: Sediul central al SCMD, Bucuresti, str. Pajurei, nr.13, Sector 1
Participanti:   Membrii Comitetului Director, contabilul sef.
Membrii Comitetului Director care, din motive intemeiate, nu pot sa participe la sedinta, vor putea mandata in scris un alt vicepresedinte al SCMD sau presedinte de filiala din zona sa de responsabilitate.
ORDINEA DE ZI:
Nr crt
Continut
Cine prezinta
1
Informare privind stadiul proiectelor legislative in interesul rezervistilor. Propuneri si masuri privind organizarea pichetarilor sediilor PSD
Col. Mircea Dogaru
2
Prezentarea invitatiei de aderare a SCMD la UGSR . Rolul  filialelor SCMD in reorganizarea uniunilor judetene ale UGSR
Col Mircea Dogaru
3
Pozitia SCMD in ceea ce priveste desocotirea cu Cabinetele de avocatura Barla si Gilca
Col Monica Caloian
4
Prezentarea rapoartelor bilant ale vicepresedintilor zonali
Vicepresedintii zonali
5
Situatia membrilor statutari ai CNR. Masuri.
Gl Fl Aer Iosif Balan
6
Stadiul reorganizarii filialelor cu mai putin de 15 membri cotizanti in vederea participarii la CNR
Gl Fl Aer Iosif Balan
7
Stadiul primirii si al analizei propunerilor venite de la membrii SCMD pe marginea modificarilor statutare
Col Monica Caloian
         8.        Analizarea rapoartelor si sesizarilor filialelor trimise catre
                    conducerea centrala a SCMD pana la data inceperii sedintei CD:
    • Raport Filiala Slobozia;
    • Proces verbal incheiat cu Casa de Avocatura Gilca.                    

PARTICIPANTI:
Nrcrt
Grad
Nume si prenume
Functia
Necesitati cazare
Prezenta

Pre
zenti
Ab
senti
Sus
pen
dati
Dece
dat
1
Lt. Col. (r)
APOSTOL Catalin
Vicepresedinte (Relatii)

2
Col. (r)
AROMANESEI Radu
Vicepresedinte (VEST)

3
Gl.Fl. Aer.(r)
BALAN Iosif
Secretar General (interimar)

4
Col. (r)
CALOIAN Monica
Vicepresedinte (Juridic)

5
Lt. Col. (r)
COBUZ Elena
Vicepresedinte, suspendatX

6
Col. (r)
COMANECI Mircea
Vicepresedinte (NORD EST)

7
Col. (r)
COTOI Anton
Vicepresedinte (NORD VEST)

8
Col. (r)
DOGARU  Mircea
Presedinte

9
Col. (r)
DOGARU Dumitru
Vicepresedinte (SUD VEST)

10
Col. (r)
IONASCU Victor
Vicepresedinte, decedat
X
11
Col. (r)
MACOVEI Remus
Vicepresedinte (SUD EST)

12
Col. (r)
MONAC Constantin
Vicepresedinte, suspendatX

13
Gl. Mr. (r)
NASTASE Constantin
Vicepresedinte (Finaciar)

14
Col. (r)
POPESCU Victor
Vicepresedinte (SUD)

15
Col. (r)
PRICINA Valeriu
Vicepresedinte (Media si Relatii)

16
Col. (r)
RACASAN Stefan
Vicepresedinte (Munca, Res. Umane)

17
Col. (r)
TUDOR Marian
Vicepresedinte (BUCURESTI, IF)

18
Col. (r)
TUDOSIE Stefan
Vicepresedinte (CENTRU)

19
Col. (r)
UNGUREANU Marius
Vicepresedinte

20
Col. (r)
VARBAN Aurica
Vicepresedinte (San., Sport, Turism)

21
Lt. Col. (r)
WINZER Anisoara
Vicepresedinte, suspendatX


Total

Necesitati de cazare: participantii din provincie care doresc cazare vor instiinta Secretariatul General cu cel putin 48 de ore mai inainte de desfasurarea sedintei, pentru efectuarea demersurilor necesare cazarii la caminele militare, in conformitate cu Art. 13, pct. f din  Instructiunile privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive,  publicat in Monitorul Oficial 12 din 7 ianuarie 2009 (M. Of. 12/2009).

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU