vineri, 1 august 2014

Comitetul Director al SCMD este convocat miercuri, 06.08.2014, ora 11.00Data: In ziua de   miercuri, 06.08.2013,  ora  11.00   se convoaca sedinta Comitetului Director.      
Loc de desfasurare: Sediul central al SCMD, Bucuresti, str. Pajurei, nr.13, Sector 1
Participanti:   Membrii Comitetului Director, seful Secretariatului General, contabilul sef.

Membrii Comitetului Director care, din motive intemeiate, nu pot sa participe la sedinta, vor putea mandata in scris (formular anexat) sa-i reprezinte un alt vicepresedinte al SCMD.

ORDINEA DE ZI:

Nr crt
Denumirea proiectului de decizie
Cine prezinta
1
Presedintele SCMD
2
Presedintele SCMD
3
Rapoartele vicepresedintilor teritoriali.
Vicepresedintii teritoriali
4
Secretarul General al SCMD
5
Stabilirea locului, perioadei de desfasutare a CNR 2014, a ordinei de zi si a grupului de organizare.
Secretarul General al SCMD
6
Col. Caloian Monica
7
Membrii CD
8
Informare privind situatia economico-financiara a SCMD.
  1. Raportul comisiei de cenzori privind gestiunea economico-financiara a S.C.M.D. pentru perioada 01.11.2013 - 30.06.2014, inregistrat sub nr. 1052/17.07.2014
  2. Date sintetice privind veniturile si conturile bancare la data de 31.07.2014,
  3. Date privind cotizatiile incasate in perioada 01.01 - 31.07.2014
  4. Date privind membrii S.C.M.D. care au depus cotizatii in perioada 01.01 - 31.07.2014 fara a li se putea determina filiala din care fac parte
  5. Cheltuielile S.C.M.D. in perioada 01.01 - 31.07.2014
  6. Evidenta conturilor analitice privind calculul cotei de 40% din cotizatii si a dobanzii nete cuvenite filialelor
  7. Situatia veniturilor si cheltuielilor din taxe nonprofit
Seful Departamentului Economic- Financiar
9
Analizarea si solutionarea cererilor si propunerilor inaintate de catre filialele SCMD:
Secretarul General al SCMD


MEMBRI CONVOCATI:
Nrcrt
Grad
Nume si prenume
Functia
Prezenta
Pre
zenti
Ab
senti
Sus
pen
dati
Dece
dat
1
Lt. Col. (r)
APOSTOL Catalin
Vicepresedinte (Relatii)
Absent, a delegat pe Dogaru Mircea
2
Col. (r)
AROMANESEI Radu
Vicepresedinte (VEST)
p3
Gl.Fl. Aer.(r)
BALAN Iosif
Secretar General (interimar)
p4
Col. (r)
CALOIAN Monica
Vicepresedinte (Juridic)
p5
Lt. Col. (r)
COBUZ Elena
Vicepresedinte, suspendat


X

6
Col. (r)
COMANECI Mircea
Vicepresedinte (NORD EST)
p7
Col. (r)
COTOI Anton
Vicepresedinte (NORD VEST)
p8
Col. (r)
DOGARU  Mircea
Presedinte
p9
Col. (r)
DOGARU Dumitru
Vicepresedinte (SUD VEST)
Absent, a delegat pe Naon Misu
10
Col. (r)
IONASCU Victor
Vicepresedinte, decedatX
11
Col. (r)
MACOVEI Remus
Vicepresedinte (SUD EST)
p12
Col. (r)
MONAC Constantin
Vicepresedinte, suspendat


X

13
Gl. Mr. (r)
NASTASE Constantin
Vicepresedinte (Finaciar)
p14
Col. (r)
POPESCU Victor
Vicepresedinte (SUD)
p15
Col. (r)
PRICINA Valeriu
Vicepresedinte (Media si Relatii)
p16
Col. (r)
RACASAN Stefan
Vicepresedinte (Munca, Res. Umane)
Absent
17
Col. (r)
TUDOR Marian
Vicepresedinte (BUCURESTI, IF)
p18
Col. (r)
TUDOSIE Stefan
Vicepresedinte (CENTRU)
Absent, a delegat pe Victor Popescu
19
Col. (r)
UNGUREANU Marius
Vicepresedinte
p20
Col. (r)
VARBAN Aurica
Vicepresedinte (San., Sport, Turism)
p21
Lt. Col. (r)
WINZER Anisoara
Vicepresedinte, suspendat


X


Total
13
 4
3
1

Necesitati de cazare: participantii din provincie care doresc cazare vor instiinta Secretariatul General cu 48 de ore mai inainte de desfasurarea sedintei, pentru efectuarea demersurilor necesare cazarii la caminele militare, in conformitate cu Art. 13, pct. f din  Instructiunile privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive,  publicat in Monitorul Oficial 12 din 7 ianuarie 2009 (M. Of. 12/2009).

PRESEDINTELE SCMD.
Col. (r) dr. Mircea DOGARU