joi, 29 august 2013

DECIZIE cu privire la algoritmul desfasurarii sedintelor Comitetului DirectorSINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Comitetul Director
                                                                                             
DECIZIE
cu privire la desfasurarea sedintelor Comitetului Director

Art.1  Convocarea Comitetului Director se face de regula, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii sedintei, pe baza de convocator, de catre Presedintele SCMD/inlocuitorul acestuia. Anuntarea se face prin orice mijloc care asigura o comunicare certa a ordinei de zi.
Art.2 (1)Ordinea de zi propusa prin convocator se stabileste de catre presedintele SCMD (inlocuitorul legal al acestiua).
         (2)  Ordinea de zi propusa, insotita de toate materialele prevazute a fi discutate si aprobate in sedinta C.D., vor fi inaintate membrilor C.D. cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea sedintei, prin grija Secretariatului General al SCMD.
          (3) Ordinea de zi trebuie alcatuita in asa fel incat pe parcursul a maxim 5 ore sa se poata dezbate in totalitate si cu eficienta maxima toate problemele stabilite.
Art.3  La sedintele CD pot fi invitate si alte personae care au interes in sustinerea sau promovarea unor proiecte. Acestea sunt conduse in sala unde se desfasoara sedinta si raman doar pe timpul dezbaterii subiectului de interes, indiferent de pozitia subiectului inscris pe ordinea de zi.
Art.4  Problemele, propunerile si masurile care necesita dezbaterea si aprobarea in cadrul CD vor fi expediate de initiatori, in format electronic, structurate pe articole, paragrafe, litere si puncte, la Secretariatul General al SCMD, cu cel putin 15 zile mai inainte de data desfasurarii sedintei, sub forma de Proiect de Decizie.
Art.5  Proiectele de decizie vor fi inregistrate  la Registratura SCMD si apoi trimise prin e-mail pe adresele tuturor BO ale filialelor si ale vicepresedintilor CD.
Art.6  (1) Sarcina integrarii propunerilor in forma finala a proiectului de decizie sau a prezentarii lor in sedinta CD revine initiatorului /initiatorilor.
            (2) Prin grija Secretariatului General, aceste propuneri vor fi transmise si initiatorilor proiectelor de decizii.
Art.7  Forma finala a proiectului de decizie, respectiv cea care va fi prezentata in sedinta CD, va fi expediata de catre initiator/initiatori Secretariatului General cu cel putin 10 zile mai inainte de data desfasurarii sedintei.
Art.8  Pot fi initiatori de Decizii ale Comitetului Director:
  1. Presedintele si Secretarul General al SCMD
  2. Vicepresedintii SCMD
  3. BO ale filialelor
  4. Secretariatul General al SCMD
  5. Departamentele SCMD
  6. Comisia de cenzori
  7. Comisia de solutionare a contestatiilor la deciziile de solutionare

Art.9 Obligatoriu, numarul celor prezenti la sedinta trebuie sa asigure cvorumul de participare, pentru ca aceasta sa fie statutara.
Art.10  Sedintele se vor desfasura dupa urmatorul algoritm:
(1)   Presedintele de sedinta, dupa primirea prezentei de la Secretariatul General, care este si organul care se ocupa de toate problemele organizatorice (prezenta, consemnarea discutiilor, redactarea documentelor, etc), constata daca este indeplinit cvorumul de sedinta, anuntand ca din numarul total al membrilor CD:
-          participa la sedinta un numar de….
-          absenti un numar de……
                   Declara ca sedinta este (sau nu este) statutara.
                   In situatia cand se constata ca nu este indeplinit cvorumul, presedintele  de sedinta  propune suspendarea lucrarilor, amanarea acesteia si, prin vot, se stabileste data urmatoarei sedinte, care va fi reanuntata de Secretariatul General al SCMD.
(2)   Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi si o supune votului si, daca mai sunt completari, dupa ce acestea vor fi supuse votului, se vor adauga sau nu pe ordinea de zi.
(3)   Propune sedintei timpul de desfasurare si structurarea acesteia in functie de numarul de puncte de pe ordinea de zi. Luand ca baza de calcul un timp de 5 ore, sedinta va fi structurata astfel:
a.       60 minute – prezentarea materialelor pregatite de conducerea SCMD si B.Op.C
b.      90 minute  - prezentarea problemelor de catre vicepresedintii din teritoriu, de catre ceilalti membri ai CD, inclusiv a punctelor de vedere scrise ale celor care nu au putut participa la sedinta.
c.       75 minute – inscrieri la cuvant si discutii pe marginea celor rezultate din prezentarea punctelor a si b
d.      45 minute – supune spre aprobare proiectele de hotatari completate sau nu cu propuneri rezultate in urma discutiilor. Nu vor fi supuse aprobarii nici un fel de documente care nu au fost trasmise in teritoriu odata cu ordinea de zi.
e.       30 minute – elaborarea comunicatului CD de catre Secretariatul General, cu concluziile rezultate in urma sedintei CD, semnarea acestuia de catre toti cei prezenti la sedinta urmand ca acesta sa fie adus la cunostinta filialelor prin grija vicepresedintilor de zone si a Secretariatului General al SCMD.
Art.11  Departamentul Media si Relatii Publice va organiza inregistrarea audio-video a sedintelor.


Nr. 720 din 29.08.2013
Data publicarii spre dezbatere: 20.07.2013
Data adoptarii deciziei: 29.08.2013

INITIATOR PROIECT

Col.(rtg) DOGARU DUMITRU
Presedinte Filiala 1 Slatina
Vicepresedinte Zona SV Oltenia