vineri, 12 iulie 2013

DECIZIE privind stabilirea atributiilor vicepresedintilor SCMD (PROIECT)SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Comitetul Director
                                                                                            

DECIZIE
privind stabilirea atributiilor vicepresedintilor SCMD
 (PROIECT)

In completare la prevederile cuprinse in Statut (art. 27) si ROF (art. 28-31), se stabilesc urmatoarele atributii pentru vicepresedintii SCMD, membri ai Comitetului Director:

Cap. I               Atributii comune pentru vicepresedintii coordonatori de departamente si vicepresedintii coordonatori de filiale:
1.      Participa la initierea, dezbaterea si adoptarea hotararilor in cadrul CNR si a deciziilor in cadrul Comitetului Director (CD).
2.      Monitorizeaza si analizeaza activitatea structurilor si filialelor SCMD pe care le coordoneaza, pentru  apararea intereselor legitime ale membrilor de sindicat.
3.      Participa la activitatea de revizuire a Statutului si
ROF-ului in raport cu schimbarile politice si sociale intervenite si interesele  membrilor de sindicat.
4.      Elaboreaza proiecte de politici si strategii precum si propuneri de
legiferare in interesul sindicatului.
5.      Elaboreaza, periodic, analize, sinteze si studii informative in cadrul domeniului coordonat.

Cap. II            Atributii ale vicepresedintilor coordonatori de Departamente:
1.      Identifica, din randul membrilor de sindicat, persoane competente pentru incadrarea departamentului coordonat si organizeaza activitatea echipei atat la nivel central cat si la nivel de filiale.
2.      Inainteaza catre CD propuneri pentru numirea sefilor de departamente, controleaza si indruma activitatea acestora.
3.      Avizeaza instructiunile de organizare si functionare a departamentelor pe care le  coordoneaza si, dupa aprobarea acestora in Comitetul Director, urmaresc respectarea lor.
4.      Participa la elaborarea programului actiunilor SCMD  urmarind  folosirea eficienta a
mijloacelor specifice  luptei sindicale si valorificarea concluziilor desprinse din actiunile desfasurate de SCMD si alte organizatii sindicale sau ONG-uri.
5.      Indruma instruirea comisiilor numite pentru pregatirea si desfasurarea unor actiuni specifice interne in cadrul SCMD.
6.      Elaboreaza, periodic, analize, sinteze si studii informative in domeniul de competenta.

Cap. III         Atributii ale vicepresedintilor coordonatori de filiale, pe Zone:
1.      Participa, in limita posibilitatilor, la dezbaterea in cadrul filialelor a proiectelor de decizii ale CD precum si a proiectelor de hotarari ale CNR.
2.      Verifica telefonic primirea de catre filiale a deciziilor Comitetului Director si a hotararilor  CNR, urmarind ducerea lor la indeplinire.
3.      Se informeaza asupra activitatii de intocmire si actualizare a bazelor de date locale si a celor on-line, urmarind respectarea prevederilor ROF si a instructiunilor specifice elaborate de CD. In acest scop vicepresedintii coordonatori de Zone vor avea acces la bazele de date on-line ale tuturor filialelor coordonate.
4.      Stabileste impreuna cu Secretariatul General, modul de transmitere catre filiale a notelor interne si comunicatelor organelor de conducere centrale.
5.      Propun Comitetului Director/Consiliului National al Reprezentantilor  masuri de
atentionare, suspendare sau excludere, dupa caz, a presedintilor de filiale care nu isi  mai indeplinesc obligatiile statutare.
6.      Verifica activitatea membrilor BO ale filialelor si iau masuri de  inlocuire din functie pentru acei membri care au demisionat, care nu au cotizatia platita la zi sau nu au desfasurat nici o activitate in folosul filialei din care fac parte in decurs de 3 luni consecutive. Acolo unde BO nu mai functioneaza in totalitatea sa, va propune CD sa stabileasca data Adunarii Generale pentru alegerea unui nou BO.
7.      Participa la Adunarile Generale ale filialelor, cand sunt invitati sau sunt probleme ce necesita prezenta sa, si informeaza CD cu problemele aparute si propunerile inaintate de catre membrii de sindicat.
8.      Dispun masuri de stabilire a unui program minimal de lucru cu publicul si cu membrii de sindicat la nivelul filialelor. Acest program va fi publicat pe blogul fiecarei filiale.
9.      Anunta CD cand intr-o filiala raman mai putin de 15 membri. Inainteaza CD   propuneri de desfiintare a acesteia sau intreprinde masuri pentru inscrierea de noi membri sau reinscrierea celor scosi din evidenta.

Cap. IV         Asigurarea materiala si decontarea cheltuielilor aferente exercitarii atributiilor:
1.      Cheltuielile necesare indeplinirii atributiilor se suporta din fondurile aflate la dispozitia filialelor coordonate.
2.      Vicepresedintilor SCMD li se asigura  o conexiune la Internet  si un telefon mobil in reteaua telefonica a SCMD. In situatia in care acestia dispun de un telefon, in calitate de presedinti de filiale, se vor dubla minutele si SMS-urile alocate.


Nr. 338/01.04.2013
Data transmiterii spre dezbatere: 01.04.2013
Data adoptarii deciziei:

INITIATORI PROIECT,

Gl. Fl. Aer. (r) Iosif Balan
Col. (r) Monica Caloian
Col. (r) Stefan Racasan