vineri, 23 august 2013

DECIZIE cu privire la suspendarea / revocarea din funcţia de vicepreşedinte al SCMD a col. (r) Valeriu Pricină                                                                                            

(PROIECT)

Art.1 – Începând cu data de 9 august 2013, domnul col.(r) Valeriu Pricină, vicepreşedinte fondator în funcţie al SCMD a fost numit în funcţia de  preşedinte al Departamentului Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională al UNPR, cu toate îndatoririle care decurg din această activitate. În acet mod a încălcat prevederile art. 21(g) din Statutul SCMD.
Art. 2 – După 4 martie 2013, domnul col.(r) Valeriu Pricină, în repetate rânduri a elogiat activitatea lui Gabriel Oprea, în cadrul mai multor emisiuni tv la care a participat. Cu toate că a fost atenţionat căprin astfel de acţiuni  afectează imaginea sindicatului, aceste manifestări au continuat. În acest mod a încălcat prevederile art. 21(e) din Statutul SCMD şi art.83 (g) din ROF.
Art. 3 – Având în vedere aceste aspecte, conform art. 21şi 22 din SCMD şi al art.17(l) propun suspendarea / revocarea din funcţia de vicepreşedinte al SCMD a domnului col.(r) Valeriu Pricină.

Nr. 
Data publicarii spre dezbatere: 22.08.2013
Data adoptarii deciziei:

INITIATORI PROIECT,
Col. (r) Remus Macovei