joi, 29 august 2013

DECIZIE cu privire la algoritmul desfasurarii sedintelor Comitetului DirectorSINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE (SCMD)
Comitetul Director
                                                                                             
DECIZIE
cu privire la desfasurarea sedintelor Comitetului Director

Art.1  Convocarea Comitetului Director se face de regula, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii sedintei, pe baza de convocator, de catre Presedintele SCMD/inlocuitorul acestuia. Anuntarea se face prin orice mijloc care asigura o comunicare certa a ordinei de zi.
Art.2 (1)Ordinea de zi propusa prin convocator se stabileste de catre presedintele SCMD (inlocuitorul legal al acestiua).
         (2)  Ordinea de zi propusa, insotita de toate materialele prevazute a fi discutate si aprobate in sedinta C.D., vor fi inaintate membrilor C.D. cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea sedintei, prin grija Secretariatului General al SCMD.
          (3) Ordinea de zi trebuie alcatuita in asa fel incat pe parcursul a maxim 5 ore sa se poata dezbate in totalitate si cu eficienta maxima toate problemele stabilite.
Art.3  La sedintele CD pot fi invitate si alte personae care au interes in sustinerea sau promovarea unor proiecte. Acestea sunt conduse in sala unde se desfasoara sedinta si raman doar pe timpul dezbaterii subiectului de interes, indiferent de pozitia subiectului inscris pe ordinea de zi.
Art.4  Problemele, propunerile si masurile care necesita dezbaterea si aprobarea in cadrul CD vor fi expediate de initiatori, in format electronic, structurate pe articole, paragrafe, litere si puncte, la Secretariatul General al SCMD, cu cel putin 15 zile mai inainte de data desfasurarii sedintei, sub forma de Proiect de Decizie.
Art.5  Proiectele de decizie vor fi inregistrate  la Registratura SCMD si apoi trimise prin e-mail pe adresele tuturor BO ale filialelor si ale vicepresedintilor CD.
Art.6  (1) Sarcina integrarii propunerilor in forma finala a proiectului de decizie sau a prezentarii lor in sedinta CD revine initiatorului /initiatorilor.
            (2) Prin grija Secretariatului General, aceste propuneri vor fi transmise si initiatorilor proiectelor de decizii.
Art.7  Forma finala a proiectului de decizie, respectiv cea care va fi prezentata in sedinta CD, va fi expediata de catre initiator/initiatori Secretariatului General cu cel putin 10 zile mai inainte de data desfasurarii sedintei.
Art.8  Pot fi initiatori de Decizii ale Comitetului Director:
  1. Presedintele si Secretarul General al SCMD
  2. Vicepresedintii SCMD
  3. BO ale filialelor
  4. Secretariatul General al SCMD
  5. Departamentele SCMD
  6. Comisia de cenzori
  7. Comisia de solutionare a contestatiilor la deciziile de solutionare

Art.9 Obligatoriu, numarul celor prezenti la sedinta trebuie sa asigure cvorumul de participare, pentru ca aceasta sa fie statutara.
Art.10  Sedintele se vor desfasura dupa urmatorul algoritm:
(1)   Presedintele de sedinta, dupa primirea prezentei de la Secretariatul General, care este si organul care se ocupa de toate problemele organizatorice (prezenta, consemnarea discutiilor, redactarea documentelor, etc), constata daca este indeplinit cvorumul de sedinta, anuntand ca din numarul total al membrilor CD:
-          participa la sedinta un numar de….
-          absenti un numar de……
                   Declara ca sedinta este (sau nu este) statutara.
                   In situatia cand se constata ca nu este indeplinit cvorumul, presedintele  de sedinta  propune suspendarea lucrarilor, amanarea acesteia si, prin vot, se stabileste data urmatoarei sedinte, care va fi reanuntata de Secretariatul General al SCMD.
(2)   Presedintele de sedinta anunta ordinea de zi si o supune votului si, daca mai sunt completari, dupa ce acestea vor fi supuse votului, se vor adauga sau nu pe ordinea de zi.
(3)   Propune sedintei timpul de desfasurare si structurarea acesteia in functie de numarul de puncte de pe ordinea de zi. Luand ca baza de calcul un timp de 5 ore, sedinta va fi structurata astfel:
a.       60 minute – prezentarea materialelor pregatite de conducerea SCMD si B.Op.C
b.      90 minute  - prezentarea problemelor de catre vicepresedintii din teritoriu, de catre ceilalti membri ai CD, inclusiv a punctelor de vedere scrise ale celor care nu au putut participa la sedinta.
c.       75 minute – inscrieri la cuvant si discutii pe marginea celor rezultate din prezentarea punctelor a si b
d.      45 minute – supune spre aprobare proiectele de hotatari completate sau nu cu propuneri rezultate in urma discutiilor. Nu vor fi supuse aprobarii nici un fel de documente care nu au fost trasmise in teritoriu odata cu ordinea de zi.
e.       30 minute – elaborarea comunicatului CD de catre Secretariatul General, cu concluziile rezultate in urma sedintei CD, semnarea acestuia de catre toti cei prezenti la sedinta urmand ca acesta sa fie adus la cunostinta filialelor prin grija vicepresedintilor de zone si a Secretariatului General al SCMD.
Art.11  Departamentul Media si Relatii Publice va organiza inregistrarea audio-video a sedintelor.


Nr. 720 din 29.08.2013
Data publicarii spre dezbatere: 20.07.2013
Data adoptarii deciziei: 29.08.2013

INITIATOR PROIECT

Col.(rtg) DOGARU DUMITRU
Presedinte Filiala 1 Slatina
Vicepresedinte Zona SV Oltenia

vineri, 23 august 2013

PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CD DIN 29.08.2013În data de 22 august 2013, 19:20, Marian Tudor <tudormarian37@yahoo.com> a scris:

Va inaintez propunerile pentru completarea ordinei de zi a sedintei CD/29.08.2013 discutate cu presedintii filialelor din zona Bucuresti-Ilfov.

Multumesc,
Col. Marian TUDOR


PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CD DIN 29.08.2013

1.       Convocarea ,in luna septembrie a.c.,a CONSILIULUI NATIONAL AL REPREZENTANTILOR  in sedinta extraordinara , pentru alegerea Comitetului Director, avand in vedere faptul  ca la 18 august 2013 a expirat mandatul actualului Comitet Director. ( conform Hotararii Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, prin Sentinta civila nr.83/18.08.2009, prin ACTUL DE CONSTITUIRE AL SCMD, la art.7.2 se stabileste mandatul de 4 ani al Comitetului Director).

2.       Prezentarea Documentarului privind actiunile in instanta ale SCMD.
_prezinta seful Departamentului Juridic   ( acest documentar trebuia prezentat inca din luna februarie a.c.)

3.       Decizie privind Atributiile vicepresedintilor CD  ( decizie amanata din 14.06.2013)

4.       Analiza situatiei membrilor CD care se afla sub incidenta prevederilor  STATUTULUI SCMD, art.21,lit.g.

5.       Situatia alocarii fondurilor din cota de 40% catre filialele din teritoriu.

DECIZIE cu privire la suspendarea / revocarea din funcţia de vicepreşedinte al SCMD a col. (r) Valeriu Pricină                                                                                            

(PROIECT)

Art.1 – Începând cu data de 9 august 2013, domnul col.(r) Valeriu Pricină, vicepreşedinte fondator în funcţie al SCMD a fost numit în funcţia de  preşedinte al Departamentului Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională al UNPR, cu toate îndatoririle care decurg din această activitate. În acet mod a încălcat prevederile art. 21(g) din Statutul SCMD.
Art. 2 – După 4 martie 2013, domnul col.(r) Valeriu Pricină, în repetate rânduri a elogiat activitatea lui Gabriel Oprea, în cadrul mai multor emisiuni tv la care a participat. Cu toate că a fost atenţionat căprin astfel de acţiuni  afectează imaginea sindicatului, aceste manifestări au continuat. În acest mod a încălcat prevederile art. 21(e) din Statutul SCMD şi art.83 (g) din ROF.
Art. 3 – Având în vedere aceste aspecte, conform art. 21şi 22 din SCMD şi al art.17(l) propun suspendarea / revocarea din funcţia de vicepreşedinte al SCMD a domnului col.(r) Valeriu Pricină.

Nr. 
Data publicarii spre dezbatere: 22.08.2013
Data adoptarii deciziei:

INITIATORI PROIECT,
Col. (r) Remus Macovei

marți, 13 august 2013

Propunere Vicepresedinte Zona Sud, Col. Popescu Victor, privind adresarea, de la diferite trepte ierarhice ale SCMD, catre autoritatile statului roman

 În data de 12 august 2013, 16:23, Popescu Victor <victorpopescu9255@yahoo.com> a scris:

Catre,
PRESEDINTELE  SINDICATULUI,
Comitetul Director al SCMD,

                                                          Rog ANALIZA si DECIZIE

In virtutea prevederilor STATUTULUI SCMD Capitolul V, art.16(2), art.25(1) si art.25(3), coroborat cu prevederile ROF al SCMD art.23(1) si art.25 pct.a, b, d si e, in scopul prevenirii oricaror speculatii si a respectarii legalitatii in relatia SCMD cu autoritatile statului roman si a celor externe, propun ca incepand cu data de 13.08 2013, publicarea articolelor, punctelor de vedere, scrisorilor deschise etc.,pe blogurile Filialelor SCMD s-au adresate prin alte mijloace autoritatilor statului roman sau a celor externe, de catre Presedintii Filialelor sau persoanele imputernicite de catre acestia, sa se faca NUMAI cu APROBAREA PRESEDINTELUI SINDICATULUI.
Numai acesta este abilitat sa transmita in numele si pentru SCMD, mesaje catre autoritati.
In acest sens, propun ca orice initiativa constructiva a oricarei Filiale SCMD, sa se aduca la cunostinta Comitetului Director - implicit a PRESEDINTELUI SCMD si dupa centralizarea acestora, sa se elaboreze  DOCUMENTUL OFICIAL - indiferent de modul cum este intitulat, semnat de PRESEDINTELE SINDICATULUI si transmis autoritatilor.
Aceasta nu ingradeste dreptul nostru privind libertatea de exprimare si opinie, in calitate de persoana fizica, in nume propriu si  neangajand raspunderea juridica a organizatiei.

HONOR ET PATRIA, VAE VICTIS!

Vicepresedinte CD/Coordonator
Presedintele Filialei Pitesti
Colonel Victor Popescu